Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme ile birlikte Çözümtek Teknoloji ve Bilgisayar Sistemleri. Tic. Paz. LTD. ŞTİ. AŞ’ye ait web sitesi www.uptimestation.com (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (tümüne birden “Hizmetler / servisler") genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu site aracılığıyla erişim sağladığınız hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.uptimestation.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme; Çözümtek Teknoloji ve Bilgisayar Sistemleri. Tic. Paz. LTD. ŞTİ. AŞ. (Bundan sonra “Çözümtek” olarak anılacaktır.) sahibi olduğu https://www.uptimestation.com ( Bundan sonra “Uptime Station” olarak anılacaktır.) ile web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi Kullanıcısı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI” / ve/veya “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Uptime Station, web siteleri ve sunucuların ulaşılabilirliklerini raporlamayı amaçlayan bir platformdur.
ÜYELİK VE SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

3. GENEL KULLANIM KOŞULLARI
3.1. Sisteme üye olmak için kullanıcılar, www.uptimestation.com adresi üzerinden “KAYIT Ol” kısmını kullanmayı ve burada üyelik için sorulan soruları doğru ve eksiksiz sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı Uptime Station’ın veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. www.uptimestation.com adresi üzerinden yapılan "web sitesi ve Sunucu ulaşılabilirlilik performans izleme" hizmetinde ulaşılabilirliğini raporlayacağımız ve sisteme kullanıcı tarafından girilmiş olan tüm URL (web sitesi) adreslerinin sorumlulukları KULLANICI’ya aittir. KULLANICILAR ve KULLANICILARIN girmiş oldukları URL/IP adreslerinin sahipleri arasında ki hiç bir anlaşma veya anlaşmazlıktan Uptime Station sorumlu değildir.
3.3. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen www.uptimestation.com ‘a üye oluyorsanız sisteme gireceğiniz URL/IP adresleri sizi ve firmanızı bağlamaktadır. Uptime Station sistemde girmiş olduğunuz URL/IP adresleri konusunda hiç bir sorumluluğu kabul etmez.
3.4. KULLANICI, Uptime Station Web sitesi’nin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Uptime Station web sitesi, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve Uptime Station Web sitesi hakkında veya Uptime Station Web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
a) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak aşağıdaki maddelerde yer alan fiilleri yapmayacağını kabul etmektedir:
b) Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
c) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
d) Bu Web sitesi’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
e) Web sitesi içeriğine Web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
f) Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
g) Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
h) Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonel materyal, zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul eder.

4. Uptime Station, Web sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web sitesi, KULLANICI’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. KULLANICI, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını; aksi halde, üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, KULLANICI’nın sistemi kullanımından kaynaklanan bir sebeple Uptime Station’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararları Uptime Station’in ilk talebinde ödeyeceğini, Uptime Station’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da Uptime Station’in ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1 KULLANICI, web sitesi aracılığıyla bildirdiği şikayetlerin Uptime Station tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, Uptime Station’ın yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 KULLANICI, Uptime Station aracılığı ile web sitelerini yavaşlatma ve/veya çökertmeye yönelik aktivitelerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 KULLANICI’nın e-posta ve şifresinin korunması ve gizli tutulması KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. Bu şifrenin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden KULLANICI tam sorumludur. E-posta ve şifresinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden KULLANICI’lar gecikmeden durumu Uptime Station’a bildirmelidir.
5.2 Uptime Station sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve Uptime Station site hizmetlerinin kullanılması engellenir.
5.3 Kurumsal ve bireysel KULLANICI, üyeliğini ve Uptime Station’ı hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal KULLANICI, başkalarının Uptime Station üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal KULLANICI, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
5.4 Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Uptime Station kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal KULLANICI ve/veya KULLANICI’lar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.


5. UPTIME STATION SORUMLULUKLARI
5.1 Uptime Station, kullanıcı şifre bilgilerini veritabanı üzerinde şifreli olarak saklamayı taahhüt eder.
5.2 Uptime Station, KULLANICI kayıtlarının KULLANICI'nın isteği doğrultusunda silmeyi kabul eder. Sistem tarafından oluşturulmuş, KULLANICI'ya ait hareketleri içeren erişim logları ise yasalarla belirtilen sürece Uptime Station tarafından saklanacaktır.

6. UPTIME STATION SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI
Uptime Station hiçbir durumda aşağıdaki maddelerden sorumlu olmayacaktır:
6.1. Uptime Station, web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Uptime Station üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Uptime Station veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
6.2.Uptime Station, Uptime Station içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Uptime Station yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
6.3 KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve Uptime Station sistemine erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
6.4. KULLANICI, Uptime Station web sitesine erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Uptime Station hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
6.5. Uptime Station, bir yargı merciinin kararı veya Uptime Station’in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

7. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI
İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

8. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Kullanıcı ile Uptime Station web sitesi üzerinde bulunan veya Uptime Station yoluyla Kullanıcı'nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI'nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Uptime Station’ün sorumlu olmadığını kabul eder.

9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, ihtilafın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.


10. MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, grev, sabotaj, terör eylemleri, elektrik ve haberleşme kesintisi, idari düzenmelemeler, deprem, yangın, sel ve benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
İşbu sözleşme Kullanıcı tarafından Servis/Hizmet Siparişi verilip ödemesi gerçekleştirildikten sonra yürürlüğe girecek olup; Satın alınan servis süresince geçerlidir. Servis başlangıcı KULLANICININ yaptığı tercihe göre 1 (Bir) yıl ya da 1 (Bir) aydır. Satın alınan hizmet sonunda taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşme hizmet bedeli tutarları hariç olmak üzere aynı şart ve koşullarda devam edecektir. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 14 (Ondört) gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi veya ödemenin Kullanıcı tarafından UPTIME STATION’a haber verilmesine gerek kalmaksızın yapılmasına devam etmesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. UPTIME STATION’ın sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.


12. UPTIME STATION KAYITLARININ MUTEBERİYETİ
KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Uptime Station’ın defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme, KULLANICI’nın “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

mesafeli-satis-sozlesmesi.php