Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

WEB ERİŞEBİLİLİRLİK SERVİS SAĞLAYICI: Çözümtek Teknoloji ve Bilgisayar Sistemleri. Tic. Paz. LTD. ŞTİ. AŞ.
(UPTIME STATION)
Adres: Özce Center İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:3 Kat: 8 34752 Kozyatağı / Ataşehir / İstanbul
E-posta Adresi : info@uptimestation.com
Web Sitesi : http://www.uptimestation.com
Telefon Numarası : +90 216 456 98 66

ÖN BİLGİLENDİRME:

İş bu sözleşme, müşterinin www.uptimestation.com internet sitesinden hizmet alması ile imzalanmış kabul edilir ve taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüm müşteriler 7 gün 24 saat açık olan internet sitemizden tüm sözleşmeleri okuyabilir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

Bu Genel Mesafeli Satış Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), internet üzerinden satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma, teknik destek veren Özce Center İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:3 Kat: 8 34752 Kozyatağı / Ataşehir / İstanbul adresinde mukim Çözümtek Teknoloji ve Bilgisayar Sistemleri. Tic. Paz. LTD. ŞTİ. AŞ
ile (bundan sonra ÇÖZÜMTEK olarak anılacaktır) MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte ÇÖZÜMTEK’e ait web sitesi www.uptimestation.com (bu “Site”) ve bu sitenin sağladığı web ulaşılabililirlik performans değerlendirme hizmetlerinin (tümüne birden Servis(ler)/Hizmetler(ler) genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu site aracılığıyla erişim sağladığınız servisler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.uptimestation.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SİTENİN HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI:

Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Servislerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra UPTIME STATION tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.

UPTIME STATION, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda UPTIME STATION ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi UPTIME STATION’ın mükellefiyeti değildir.
MÜŞTERİ HESABI:

Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Servislerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerekecektir. UPTIME STATION’a, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
UPTIME STATION’ın, hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, UPTIME STATION’ın sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, ödeme metodu/metotları ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir.

UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR:
Aşağıda yer alan kurallara uyulacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

A- Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Servisleri ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamada ki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.

B- Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.

C- Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait, kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır. (kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek
türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)
Bu Sözleşme, Müşteri (Tüketici)'nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait UPTIME STATION elektronik ticaret internet sitesine ("http://www.uptimestation.com") sipariş vererek satın almak istediği servis/hizmetlerin, Müşteriye satışı -teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. UPTIME STATION, Müşteri bu Sözleşme'yi www.uptimestation.com adresine kayıt olurken onayladıktan sonra, siparişini verdiği Servis(ler)/Hizmetler'in bedelini ve masraflarını seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil eder.

D- Müşteri, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Müşteri tarafından www.uptimestation.com adresi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce www.uptimestation.com'un ilgili sayfaları-kısımlarında ki tüm genel-özel açıklamaları, sözleşmeleri görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

E- Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, UPTIME STATION’ın yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, UPTIME STATION, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. UPTIME STATION’ın bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri UPTIME STATION’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri, UPTIME STATION’ın, söz konusu bilgilerde ki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

HİZMETİN TANIMI

Müşterinin www.uptimestation.com adresi üzerinden ödemesini gerçekleştirdiği Servis/Hizmetlerdir;
2.1 UPTIME STATION sunduğu hizmet ile MÜŞTERİLERİN internet sitelerinin, internet servislerinin yada internete açık herhangi bir URL/ IP adresinin erişilebilirlik ve performans durumunu takip edebilmeleri ve bir kesinti yada performans kaybı durumunda kendi tanımlayacakları kriterler doğrultusunda MÜŞTERİLERİN bilgilendirme alabilmelerini, ayrıca anlık, dakikalık, saatlik ve günlük raporlar ile sahibi oldukları web sitesinin performans takibinin yapılabilmesini sağlayacaktır.
2.2 Hizmetin sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı Uptime Station internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla hizmeti kullanmaya hak kazanacaktır.
2.3 MÜŞTERİ, hizmet ile internet üzerinden farklı protokoller kullanılarak (ICMP, HTTP(S), TCP, SSH, SSL vb.) sahip oldukları web sitesinin erişilebilirlik ve performans durumunu takip edebilecektir.
2.4 Hizmet ile birlikte sunulan ürün/özellik ekleyebilme sınırları https://www.uptimestation.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.
2.5 Hizmet kullanımı için gerekli olan izleme noktaları servisi UPTIME STATION tarafından bulut altyapısı üzerinden verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.
2.6 SERVİS ile birlikte sunulan izleme hizmetinin kapasitesi ve bu izleme kapsamındaki trafik kullanım kotası SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği Uptime Station internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.
2.7 SERVİS ile birlikte sunulan E-mail bilgilendirme hizmetleri, paketlerde belirtilen kotalar ile sınırlandırılmıştır. SÖZLEŞME süresi içerisinde E-mail kullanımının bitmesi durumunda ek E-mail kotası satın alınabilinir.
2.8 MÜŞTERİ, seçmiş olduğu paket için deneme süresi boyunca, ilgili pakette tanımlanmış olan izleme adedinde web izlemeyi, ücretsiz olarak kullanabilir.
2.9 UPTIME STATION, SERVİS ve deneme paketlerinin içeriklerini MÜŞTERİYE önceden haber vermeden değiştirme yetkisine sahiptir.

HİZMET BEDELİ

3.1. Müşteri’nin, işbu sözleşme gereği sunulan hizmet karşılığında …………. bedeli, ; belirtmiş olduğu kredi kartı hesabından ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemenin gerçekleştirilmesi akabinde, MÜŞTERİ UPTIME STATION sistemini kullanmaya başlar ve UPTIME STATION Müşteri’ye faturayı düzenler.

3.2. UPTIME STATION önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

3.4. Müşteri hizmet ücretini, belirttiği Kredi Kartı ile peşin olarak UPTIME STATION’a ödemekle yükümlüdür.

Müşteri işbu sözleşmenin kabulu ile UPTIME STATION’ın, internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm Hizmetleri, belirttiği kredi kartından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder. Müşteri, servisin uzatılmasını talep ettiği durumlarda, hizmet süresi bitiminden önce UPTIME STATION’ın haber verme zorunluluğu olmaksızın ödemeyi yaptığı takdirde, UPTIME STATION kesintisiz servis sağlar. Aksi takdirde UPTIME STATION sunduğu hizmeti deaktive eder.

Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini UPTIME STATION’ın ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde olabilecek değişiklikleri, UPTIME STATION’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından tahsilat yapılamaması ya da kredi kartına bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL UPTIME STATION’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin verdiği kredi kartı hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun UPTIME STATION tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması halinde, Müşteri UPTIME STATION’ın uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle UPTIME STATION’ın 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde UPTIME STATION’ın bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, UPTIME STATION’ın işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

UPTIME STATION, Müşterinin hizmet süresinin bitiş tarihine yakın E-Posta yolu ile müşterinin kayıt olurken bildirmiş olduğu adrese bildirim ve ödeme uyarısı gönderir, ayrıca hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin Müşteri tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.5. UPTIME STATION, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar.

3.6. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için UPTIME STATION’ın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.7. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde UPTIME STATION’ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme Müşteri tarafından Ürün/Hizmet Siparişi verilip ödemesi gerçekleştirildikten sonra yürürlüğe girecek olup; Satın alınan servis süresince geçerlidir. Servis başlangıcı MÜŞTERİNİN yaptığı tercihe göre 1 (Bir) yıl ya da 1 (Bir) aydır. Satın alınan hizmet sonunda taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşme hizmet bedeli tutarları hariç olmak üzere aynı şart ve koşullarda devam edecektir. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 14 (Ondört) gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi veya ödemenin Müşteri tarafından UPTIME STATION’a haber verilmesine gerek kalmaksızın yapılmasına devam etmesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. UPTIME STATION’ın sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

5. HAK VE YÜKÜMLÜKLÜLÜKLER

5.1. Taraflar her türlü iletişim için öncelikle işbu sözleşmede gösterdikleri ikamet adresi, telefon ile E-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusunda sorumluluk ilgili tarafa aittir. Tebligat adreslerinde
herhangi bir değişiklik olması halinde yeni adres yazılı olarak veya www.uptimestation.com üzerinden bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve usulüne uygun olarak kabul edilir.

5.2. Taraflar işbu uzak mesafeli sözleşme uyarınca ilettikleri bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ederler. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı ilgili taraf, karşı tarafın bundan dolayı meydana gelecek zarar ve masraflarını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3. Müşterinin talep ettiği hizmetler, UPTIME STATION tarafından hazırlanarak kurulumu yapılacaktır. Müşteri, UPTIME STATION’ın işini kolaylaştırmak amacı ile kendisinden istenilen her türlü bilgiyi UPTIME STATION’a sağlayacağına ve bu kapsamda UPTIME STATION’dan gelen tüm talimatlara uyum göstereceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.4. UPTIME STATION, müşterinin talep ettiği hizmet/hizmetleri, belirlenen bedelinin ödenmesinin ardından müşterinin kullanımına açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5.5. Müşteri, belirlenen hizmetin kullanım ve KDV bedelini ödemeyi ve ücreti her kullanım dönemi başında peşin
olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.6. UPTIME STATION, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri müşteriye Elektronik ortamda E-posta ile bildirecektir. Tarafların UPTIME STATION tarafından bildirilen yeni hizmet bedelinde ilişkin mutabakat sağlaması halinde sözleşme yenilenmiş şartlar ve ücret tarifesi üzerinden devam edecektir.

SERVİS KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ

6.1. SERVİS belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SaaS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, tercih edilen paketin Uptimestation internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve lisans süresi MÜŞTERİNİN yaptığı tercihe göre 1 (Bir) yıl ya da 1 (Bir) aydır. MÜŞTERİ bu süre boyunca kendi sahibi olduğu alan adı altında, SERVİS kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. SERVİS lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde yıllık/aylık lisansın karşılığı olan, Uptimestation internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.
6.2 Müşteri UPTIME STATION web sitesine kayıt olurken verdiği E-posta adresinin doğruluğundan sorumludur. UPTIME STATION tüm sipariş ve hizmete erişim bilgilerini Müşterinin vermiş olduğu E -posta adresine elektronik ortamda gönderir. Bunun dışında 3. Kişilerin E-posta adreslerine bilgi ve belge göndermez.

6.3. UPTIME STATION, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle müşteri, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.

6.4. www.uptimestation.com adresi üzerinden yapılan "web sitesi ve Sunucu ulaşılabilirlilik performans izleme" hizmetinde ulaşılabilirliğini raporlayacağımız ve sisteme Müşteri tarafından girilmiş olan tüm UR/ IP (web sitesi) adreslerinin sorumlulukları MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİLER ve MÜŞTERİLERİN girmiş oldukları UR/ IP adreslerinin sahipleri arasında ki hiç bir anlaşma veya anlaşmazlıktan Uptime Station sorumlu değildir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen www.uptimestation.com‘a üye oluyorsanız sisteme gireceğiniz URL/IP adresleri sizi ve firmanızı bağlamaktadır. Uptime Station sistemde girmiş olduğunuz URL/IP adresleri konusunda hiç bir sorumluluğu kabul etmez.
6.5. Müşteri, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

6.6. Servis kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde UPTIME STATION’ın, bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan müşteri, UPTIME STATION’ın alacağı tedbirlere karşı müşteri hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

6.7. Müşteri, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını, hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonel materyal, zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul eder.

6.8. Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını istisnasız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

8.1. UPTIME STATION, Müşteriye 5 (beş) iş günü önceden elektronik ortamda E-posta ile bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, UPTIME STATION tarafından işbu sözleşmenin feshi tarihine kadar yapılan tüm hizmetlerin bedeli Müşteri tarafından ödenir, ancak Müşteri tarafından önceden ödenip de henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

8.2. UPTIME STATION, Müşteri’nin işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde, Müşteri’ye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda önceden ödenen ücretler iade edilmez.

8.3. Müşteri’nin ödemeleri gerçekleştirmemesi halinde UPTIME STATION sözleşmeyi derhal ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretler iade edilmez.

8.4. Müşteri, sözleşme süresi içerisinde sözleşme süresinden evvel 14 (Ondört) gün önceden yazılı bildirim yaparak işbu sözleşmeyi sonlandırabilirler. Bu durumda UPTIME STATION kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz. Taraflar sözleşmenin sona erme tarihine kadar doğmuş alacak hakları dışında birbirlerinden her ne ad ve şart altında olursa olsun başkaca bir ücret vs tazminat talep edemez.

9. CAYMA HAKKI ve İADE

9-1 UPTIME STATION’ın müşterilerine sunduğu hizmetler, hizmet planına bağlı olarak, aylık, ve yıllık olarak faturalandırmaktadır. Eğer hizmetimizden memnun kalmaz iseniz, yıllık web izleme hizmetinde, ilk 14 (Ondört) gün ve aylık web izleme hizmetinde, ilk 48 saat içerisinde geçerli olmak üzere koşulsuz olarak geri iade yapmaktayız.

9.2 Müşteri Cayma ve iade talebini UPTIME STATION’ın web sitesi üzerinden Kullanıcı girişi yaptıktan sonra Yazılı olarak muhasebe sevisine bildirmek zorundadır. Bu şekilde iletilmeyen iade ve cayma taleplerinin işleme alınmayacağını müşteri beyan ve kabul eder.

9.3 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Müşteri, cayma süresi içinde hizmeti, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadar ki süreçte Hizmetin Suistimal edilmesi, teknik şartlarına ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü bozulma olursa Müşteri cayma hakkını kaybeder.

9.4 İADE ve Cayma hakkı sadece ilk defa sipariş verilen ürün/hizmetler için geçerlidir. Daha önce satın alınmış servis/hizmetlerin ücreti ödenerek yenilenmesi/Süresinin Uzatılması İADE ve CAYMA hakkı kapsamı dışındadır.

GİZLİLİK HÜKMÜ

10.1. Müşteri, işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, UPTIME STATION’aait ve UPTIME STATION tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, UPTIME STATION’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı, aksi takdirde UPTIME STATION’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, Müşteri’leri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

10.2. Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.3. Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MÜCBİR SEBEP

11.1 Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, grev, sabotaj, terör eylemleri, elektrik ve haberleşme kesintisi, idari düzenmelemeler, deprem, yangın, sel ve benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

11.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda UPTIME STATION’aait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, UPTIME STATION adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

UPTIME STATION İÇİN MAHKEME BELGELERİNİN VE DİĞER YASAL BELGELERİN İLETİLMESİ

Fikri haklar ve marka hakları, hukuki davalar veya UPTIME STATION servileri ile igili diğer yasal uyuşmazlıklar ile ilgili sorularınız ve iletmek istediğiniz belgeleriniz için UPTIME STATION’ın Destek Departmanına, destek@uptimestation.com adresine E-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-18:00 (UTC+3)
E-posta adresi : info@uptimestation.com

Müşteri satın almış olduğu ürün/hizmetlerle ilgili olarak www.uptimestation.com adresindeki Hizmet Sözleşmeleri bağlantısı altındaki sözleşmeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında kabul edilmiş sayılır. UPTIME STATION gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


Kabul Tarihi : (Müşterinin sipariş verdiği Ürün/Hizmetlerin Ödemesini gerçekleştirdiği Tarihtir)

MÜŞTERİ:

::. SORUMLU SERVİS SAĞLAYICI: ÇÖZÜMTEK TEKNOLOJİLERİ - UPTIMESTATION.COM

mesafeli-satis-sozlesmesi.php